Styrelse

Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet. Enligt partiets stadgar är styrelsen ”ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs.” Styrelsen arbetar enligt en arbetsordning och är transparent i publicering av protokoll. Alla styrelsens möten är öppna för partimedlemmar, förutom då känsliga frågor eller personuppgifter behandlas.

Partiledare Magnus Andersson ingår även i partiets arbetsutskott, mer information om det samt deras protokoll finns här.

Presentation av styrelsen

Magnus Andersson, partiledare

Email: magnus.andersson@piratpartiet.se
Twitter: moinois
Skype: moinois
Telefon: 0705757478

 


C Magnus Berglund
Email: c.magnus.berglund@piratpartiet.se
Facebook
Twitter
Blogg: cmagnusb.wordpress.com
Telefon: 0705-18 20 25

 


opassande

Emma Marie Andersson

Twitter: opassande
Gplus: +emmamarieandersson
Email: opassande@gmail.com
Hemsida: opassande.se

 


calle_1915x2795

Carl Johan Rehbinder

Email: calle@rehbinder.se
Hemsida: tantrikblog.wordpress.com / rehbinder.se/calle
Facebook, Twitter
Skype: callerehbinder
Telefon: 070-79 76 333

 


leifsvahnLeif Svahn

Email: leif.svahn@piratpartiet.se
Telefon: 073 18-210 99
Twitter: lsvahn

 

 


 Andreas Bjärnemalm

Email: andreas.bjarnemalm@piratpartiet.se

 

 

 


 Katarina Stensson

Email: katarina.stensson@piratpartiet.se

 

 

 


 Ronja Gustafsson

Email: ronja.gustafsson@piratpartiet.se

 

 

 


 Elin Andersson

Email: elin.andersson@piratpartiet.se

 

 

 


 Anastasia Storm

Email: anastasia.storm@piratpartiet.se

 

 

 

Sammanställning av mandat

Partistyrelsen består av 10 ledamöter:

  • partiledare
  • 9 övriga ledamöter

Ordinarie val av partiledare och vice partiledare sker på höstmötet udda år. Ordinarie val av partisekreterare sker på höstmötet jämna år. Partistyrelsens övriga ledamöter väljs på två (2) år. Varje år väljs sex (6) av ledamöterna.

Under överfasningsperioden ska poster som lämnas tomma efter styrelseledamöter (som valts före stadgerevisionen hösten 2016 men lämnar styrelsen) vakantsättas.

Så länge styrelseledamöter som valts innan stadgerevisionen hösten 2016 kommer att sitta kvar i kommande styrelse, ska vid val av övriga styrelseledamöter väljas det antal ledamöter som behövs för att antalet övriga ledamöter ska vara 12, dock ej fler än sex.

Styrelsen

Partiledare, med mandat t o m 2017-12-31: Magnus Andersson
Vice partiledare, med mandat t o m 2017-12-31: Vakant (efter Mattias Bjärnemalm)
Partisekreterare, med mandat t o m 2018-12-31: Vakant (efter Anton Nordenfur)

Ledamot med mandat t o m 2017-12-31
Carl Johan Rehbinder
Vakant (efter Josef Ohlsson Collentine)
Leif Svahn
Marie Andersson

Ledamot med mandat t o m 2018-12-31
Vakant (efter Gustav Nipe)
Anastasia Storm
Andreas Bjärnemalm
Vakant (efter Björn Flintberg)
C Magnus Berglund
Elin Andersson
Katarina Stensson
Ronja Gustafsson